Ikeda Kikunae

Template:Tên người Nhật nhỏ|Ikeda Kikunae Ikeda Kikunae (池田 菊苗, Ikeda Kikunae, Trì Điền Cúc Miêu), sinh 8 tháng 10 năm 1864, mất 3 tháng 5 năm 1936), là nhà hóa học người Nhật Bản. Ông sinh ở Kyoto, từng đi du học châu Âu, là giáo sư Đại học Đế quốc Tokyo (東京帝國大學). Năm 1908, ông phát hiện vị của rong biển xuất phát từ muối Glutamat natri, Glutamat có thể sinh ra cảm giác "ngọt". Sau đó ông đã đăng ký bản quyền phát minh bột ngọt, thành lập công ty Ajinomoto. Năm 1913, ông trở thành Hội trưởng Hội Các nhà hóa học Nhật Bản.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai nhân vật Nhật Bản

Thể loại:Nhà khoa học Nhật Bản Thể loại:Sinh 1864 Thể loại:Mất 1936 Thể loại:Người Kyōto Thể loại:Nhà phát minh Nhật Bản