Jean Chrétien

Template:Infobox officeholder 1

Joseph Jacques Jean Chrétien PC OM CC QC (sinh 11 tháng 1 năm 1934), hay thường được gọi là Jean Chrétien (French pronunciation: ​[ʒɑ̃ kʁetjɛ̃]) là cựu thủ tướng thứ 20 của Canada. Ông giữ chức thủ tướng trên 10 năm, từ 4 tháng 11 năm 1993 đến 12 tháng 12 năm 2003.

Xem thêm

Tham khảo

Đọc thêm

Liên kết ngoài

Template:Thủ tướng Canada

Template:Persondata

Thể loại:Thủ tướng Canada Thể loại:Sinh 1934 Thể loại:Nhân vật còn sống Thể loại:Luật sư ở Québec