Ký hiệu cờ vua đại số

Ký hiệu cờ vua đại số là cách biểu diễn các nước đi trong một ván cờ vua bằng các ký hiệu quân cờ kết hợp với vị trí của các ô trên bàn cờ.

Ký hiệu của các quân cờ

Ký hiệu của một quân cờ được lấy là chữ cái đầu của tên các quân cờ, riêng quân Tốt thì không lấy chữ cái nào cả. Các ký hiệu này khác nhau tùy thuộc vào ngôn ngữ của các nước. Trong tiếng Việt thì ký hiệu như sau: V (Vua), H (Hậu), X (Xe), T (Tượng), M () (quân Tốt không có ký hiệu).

Ký hiệu cho các quân cờ trong một số ngôn ngữ như sau:

Pháp Anh Nga Đức Việt
R (Roi) K (King) Кp (Король) K (König) V (Vua)
D (Dame) Q (Queen) ф (ферзь) D (Dame) H (Hậu)
T (Tour) R (Rook) Л (ладья) T (Türme) X (Xe)
F (Fou) B (Bishop) C (слон) L (Läufer) T (Tượng)
C (Cavalier) N (Knight) К (Конь) S (Springer) M (Mã)

Ký hiệu của các ô trên bàn cờ

Tập tin:SCD algebraic notation.png

Quy tắc thống nhất đối với tất cả các nước (như hình vẽ):

  • đặt tên các cột từ a đến h từ bên tay trái sang bên phải theo phía người cầm quân Trắng,
  • đánh số các hàng từ 1 đến 8 (từ phía quân Trắng sang quân Đen).

Tên một ô là sự kết hợp tên một cột với số của một hàng, chẳng hạn, g5.

Ký hiệu nước đi

Quy tắc chung

Tên nước đi đầy đủ có dạng:

Tên quân cờ Ô xuất phát - Ô đến

Ví dụ: Quân Trắng đi Hậu từ ô d1 đến ô d5 được viết là: Hd1 - d5

Tuy vậy, cũng trong nước đi trên, thông thường quân Trắng chỉ có một Hậu; và vị trí của nó trên bàn cờ, d1, là hoàn toàn xác định. Cho nên ô xuất phát thường được bỏ qua:

Hd5

Đối với Tốt cũng tương tự:

e4 thay vì e2 - e4

Trong trường hợp một bên có hai quân cùng có thể đến một ô thì phải phân định bằng cách chú thích thêm ký hiệu hàng của quân cần di chuyển.

Template:Chess diagram

Ví dụ Trắng có hai mã ở b1f3 đều có thể đi đến d2:

Mbd2 thay vì Mb1 - d2

Mfd2 thay vì Mf3 - d2

Nếu hai quân (chẳng hạn, Xe trắng ở g1g8 đều có thể đi đến g7: X1g7 thay vì Xg1 - g7

X8g7 thay vì Xg8 - g7

Một lượt đi (cả quân trắng & đen) được viết dưới dạng:

Số thứ tự của lượt.Tên nước quân trắng Tên nước quân đen

Ví dụ: 1.e4 c5

Nước ăn quân

Nước ăn quân thường được ký hiệu bằng dấu nhân (<math>\times</math>) hoặc (:)

Ví dụ: Hd4: a4 hay Hd4: a4

Đối với Tốt thì chỉ cần ghi ký hiệu hai cột trước và sau khi ăn, không có dấu nhân, chẳng hạn cd, ed,....

Bắt Tốt qua đường: ký hiệu có bổ sung thêm e.p. (viết tắt của en passant), với Tiếng Việt thì dùng q.đ.

Phong cấp

Tên của quân xuất hiện sau khi phong cấp được ghi sau nước đi, chẳng hạn f8H.

Nước nhập thành

Nước nhập thành ngắn được ký hiệu là 0-0, còn nhập thành dài là 0-0-0.

Nước chiếu, chiếu hết

Nước chiếu có ký hiệu là dấu cộng (+), và chiếu hết có ký hiệu là dấu thăng (#).

(Trong một số tài liệu, dấu nhân (×) được dùng để ký hiệu chiếu hết.)

Xem thêm

PGN - định dạng của tập tin ghi lại các ván cờ. Ký hiệu cờ vua mô tả

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Cờ vua

bg:Шахматна нотация#Алгебрична шахматна нотация