Ký hiệu hóa học

Template:Chú thích trong bài Ký hiệu hóa học là ký hiệu quốc tế của một nguyên tố theo IUPAC. Những ký hiệu này được là viết tắt của tên nguyên tố theo tiếng La Tinh hay Hy Lạp. Một số nguyên tố được lấy tên theo các nhà khoa học phát hiện ra nó hay để ghi nhận sự cống hiến của họ cho khoa học và cho nhân loại.

Nếu ký hiệu gồm 2 chữ cái thì chữ đầu tiên được viết hoa, chữ còn lại viết thường.

Ví dụ:

Chú ý: Co và CO là ký hiệu cho những chất khác nhau, Co là ký hiệu nguyên tố coban trong khi CO là hợp chất giữa cacbon và oxy được gọi là cacbon oxit ( viết tắt của cacbon monooxit )

Xem thêm

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Bảng tuần hoàn Thể loại:Ký hiệu hóa học Thể loại:Nguyên tố hóa học Thể loại:Biểu tượng

br:Simbol kimiek de:Atomsymbol nl:Scheikundig symbool no:Kjemisk symbol ru:Химические знаки