Kị sĩ Bàn Tròn

Template:Infobox fictional artifact Kị sĩ Bàn Tròn (tiếng Anh: Knights of the Round Table) là một tập hợp của 28 nhân vật phò tá vua Arthur đi tìm Chén Thánh.

Xem thêm

Tham khảo