Khí quyển

Template:Về Template:Dablink

[[Tập tin:Atmosphere layers-vi.svg|Atmosphere layers-vi.svg|nhỏ|khí quyển Trái Đất.]] [[Tập tin:Portrait of Jupiter from Cassini.jpg|nhỏ|Khí quyển Sao Mộc, bao gồm Great Red Spot (Vệt đỏ lớn).]] Khí quyển là một lớp khí có thể bao bọc xung quanh một thiên thể có khối lượng đủ lớn,[1] và nó được giữ lại bởi trọng lực của thiên thể đó. Khí quyển có thể được giữ trong thời gian dài hơn nếu trọng lực lớn và nhiệt độ khí quyển thấp. Một số hành tinh được cấu thành chủ yếu là các loại khí khác nhau, nhưng chỉ có lớp ngoài cùng là khí quyển (xem hành tinh khí khổng lồ).

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Chủ đề

Template:Sơ khai khí hậu Template:Sơ khai vật lý Template:Sơ khai thiên văn học Template:Các chủ đề Template:Cơ học chất lưu Template:Khí quyển Template:Kiểm soát tính nhất quán Thể loại:Khoa học hành tinh Thể loại:Khí quyển hành tinh Thể loại:Chất khí