Không gian màu HSB

frame|Không gian màu HSV, được miêu tả như một vòng màu sắc

Template:Bài cùng tên Không gian màu HSB, còn gọi là không gian màu HSV, là một không gian màu dựa trên ba số liệu:

  • H: (Hue) Vùng màu
  • S: (Saturation) Độ bão hòa màu
  • B (hay V): (Bright hay Value) Độ sáng

Template:Thể loại Commons

Xem thêm

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Màu sắc Thể loại:Không gian màu

simple:Color wheel#The 12 major colors of the color wheel