Khối Đồng Minh thời Chiến tranh thế giới thứ hai

Đồng minh trong Thế chiến II
Liên Hiệp Quốc
Liên minh quân sự
1939–1945

The "Big Four":Former Axis powers or co-belligerents:
</small>
Capital Not specified
Political structure Liên minh quân sự
Historical era Thế chiến II
 •  Established 1939
 •  Disestablished 1945

Template:Bài cùng tên Template:Thiếu nguồn gốc

Tưởng Giới Thạch, Franklin D. Roosevelt, và Winston Churchill tại Hội nghị Cairo, ngày 25 tháng 11 năm 1943.

[[Tập tin:Tehran Conference, 1943.jpg|nhỏ|phải|280px|Ba lãnh tụ đại diện Đồng Minh: Iosif Vissarionovich Stalin (Liên Xô), Franklin Roosevelt (Hoa Kỳ) và Winston Churchill (Liên hiệp Anh) - tại cuộc họp mặt ở Tehran năm 1943]] Đồng Minh là tên gọi một khối các quốc gia liên kết quân sự với nhau chống lại quân của khối Trục trong Đệ Nhị Thế Chiến.

Sau khi Đức Quốc Xã cưỡng chiếm Ba Lan ngày 1 tháng 9 năm 1939, AnhPháp tuyên chiến với Đức. Trong khi Đức hợp với Phát xít Ý tạo liên hiệp quân sự khối Trục, nhiều nước khác theo gia nhập phe Đồng Minh. Liên Xô gia nhập Đồng Minh sau khi Adolf Hitler tấn công vào đất Liên Xô. Sau cuộc oanh tạc Trân Châu Cảng, Hoa Kỳ tham chiến theo Đồng Minh còn Đế quốc Nhật Bản vào khối Trục.

Những quốc gia thuộc khối Đồng Minh

Sau khi Đức Quốc Xã chiếm Ba Lan

Sau khi kết thúc chiến tranh kỳ quặc

Sau khi Nhật oanh tạc Trân Châu Cảng

Sau ngày ký kết Hiến chương Đại Tây Dương

Sau ngày đổ bộ Normandie

Xem thêm

Tham khảo


Thể loại:Liên minh quân sự thế kỷ 20 Thể loại:Liên minh quân sự liên quan tới Canada Thể loại:Liên minh quân sự liên quan tới Vương quốc Liên hiệp Anh Thể loại:Liên minh quân sự liên quan tới Hoa Kỳ Thể loại:Liên minh quân sự liên quan tới Úc Thể loại:Liên minh quân sự liên quan tới New Zealand Thể loại:Liên minh quân sự liên quan tới Nam Phi Thể loại:Liên minh quân sự liên quan tới Pháp Thể loại:Chính trị trong thế chiến thứ Hai