Open main menu

Là gì Wiki β

Khối lượng mol

Template:Chú thích trong bài Khối lượng mol là khối lượng một mol một nguyên tố hoặc hợp chất hóa học, ký hiệu là M. Khối lượng mol được tính từ nguyên tử khối các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn.

Đơn vị của khối lượng mol trong hóa học là g/mol, còn trong vật lý là kg/mol vì đơn vị SI cơ bản là kilôgram.

Contents

Trong hóa học

Khối lượng mol được tính bằng thương của khối lượng chất với số mol chất:

<math>M = {m \over n}</math>

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài