Kiến trúc thời Trung Cổ

(Redirected from Kiến trúc Trung cổ)

Template:Lịch sử kiến trúc

Lâu đài Bodiam, xây dựng vào thế kỷ 14 ở Anh
Lâu đài Malbork, xây dựng vào thế kỷ 12-13 tại Ba Lan

Kiến trúc thời Trung Cổ là kiến ​​trúc phổ biến ở thời Trung Cổ châu Âu.

Đặc điểm

Kiến trúc tôn giáo

Các kiến trúc phổ biến là nhà thờ.

Kiến trúc quân sự

Template:Bài chính

Các kiến trúc thế tục (phi tôn giáo) còn tồn tại chủ yếu là phục vụ cho quân sự, quốc phòng. Cụ thể là đáng chú ý nhất là lâu đài có các tính năng tấn công từ bên trong và phòng thủ từ bên ngoài.

Các phong cách kiến trúc

Các phong cách thời kỳ này bao gồm kiến trúc tiền La Mã, kiến trúc La Mãkiến trúc Gothic. Phong cách La Mã bắt đầu hình thành từ thế kỷ 11; phong cách Gothic bắt đầu hình thành từ khoảng thế kỷ 11, 12, đặc biệt ở khu vực Île de France.

Tham khảo

Template:Lịch sử châu Âu Template:Trào lưu nghệ thuật phương Tây

Template:Sơ khai

Thể loại:Kiến trúc Trung Cổ