Kiểm thử đơn vị

Template:Quy trình phát triển phần mềm

Trong lập trình máy tính, kiểm thử đơn vị (tiếng Anh: unit testing) là một phương pháp kiểm thử phần mềm mà mỗi đơn vị mã nguồn, tập hợp một hoạt nhiều các môđun chương trình máy tính cùng với dữ liệu kiểm soát liên quan, thủ tục sử dụng, và các quy trình vận hành, được kiểm tra để xác định chúng có phù hợp để sử dụng hay không.[1]

Xem thêm

Ghi chú

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai


Thể loại:Lập trình cực hạn Thể loại:Kiểm thử phần mềm *