Kiểu chữ

Kiểu chữ (tiếng Anhtypeface hoặc font family) là định dạng bảng chữ cái có cùng chung một đặc tính thiết kế. Một kiểu chữ đơn lẻ được thể hiện bằng độ đậm, phong cách, cách chữ, độ rộng, độ nghiêng, in nghiêng, sự trang trí và nhà thiết kế nhưng không phải là kích thước.[1] Ngày này kiểu chữ thường dùng tương đương với thuật ngữ là phông chữ (font) mặc dù chúng có ý nghĩa rất khác nhau trước khi sự phát minh của kiểu chữ học kỹ thuật số ra đời.

Tham khảo

Nghiên cứu thêm

  • Garfield, Simon (2010), Just my Type: a Book About Fonts, Profile 

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai kiểu chữ học

Thể loại:Kiểu chữ Thể loại:Đồ họa

es:Tipo de letra it:Tipo di carattere pt:Fonte tipográfica