Kiểu dữ liệu trừu tượng

Template:Đang dịch 2 (nguồn) Trong khoa học máy tính, kiểu dữ liệu trừu tượng (tiếng Anh: abstract data type, viết tắt: ADT) là một mô hình toán học cho kiểu dữ liệu mà ở đó dữ liệu được định nghĩa theo hành vi (ngữ nghĩa) của nó từ góc độ người dùng dữ liệu đó, đặc biệt là về các giá trị có thể và hoạt động có thể của dữ liệu loại này chứ không phải là về hành vi của những hoạt động này. Điều này trái ngược với cấu trúc dữ liệu, là những đại diện cụ thể của dữ liệu từ góc độ người hiện thực chứ không phải người dùng.

Ghi chú

Trích dẫn

Tham khảo

  • Liskov, Barbara; Zilles, Stephen (1974). "Programming with abstract data types". Proceedings of the ACM SIGPLAN Symposium on Very High Level Languages. SIGPLAN Notices. 9. pp. 50–59. doi:10.1145/800233.807045. 
  • Dale, Nell; Walker, Henry M. (1996). Abstract Data Types: Specifications, Implementations, and Applications. Jones & Bartlett Learning. ISBN 978-0-66940000-7. 

Đọc thêm

Liên kết ngoài

Template:Cấu trúc dữ liệu Template:Các kiểu dữ liệu

Lỗi Lua trong Module:Authority_control tại dòng 370: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).


Thể loại:Kiểu dữ liệu trừu tượng Thể loại:Kiểu dữ liệu Thể loại:Lý thuyết kiểu