Kim Long

Kim Long có thể là:

Địa danh

Nhân danh

  • Kim Long, tên đầy đủ là Phêrô Nguyễn Kim Long, một linh mục và nhạc sĩ Việt Nam.
  • Phạm Kim Long, tên thật của Phạm Thiên Thư, một nhà thơ Việt Nam.
  • Hoàng Kim Long, tên thật của Kim Tử Long, một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của Việt Nam.

Khác

Template:Trang định hướng

Thể loại:Trang định hướng