Kinase

Kinase, xuất phát từ tiếng Anh kinetic là động học và đuôi -ase nghĩa là enzyme, là một loại enzyme có vai trò chuyển hóa các gốc phosphate từ các phân tử giàu năng lượng (như ATP) sang một phân tử đích cụ thể. Vì thế, trong tiếng Anh, nó còn có tên gọi khác là phosphotransferase, nghĩa là chất vận chuyển gốc phosphate. Quá trình này sẽ giải phóng một lượng năng lượng đáng kể phục vụ cho một hay nhiều phản ứng hóa học có thể xảy ra. Và tên gọi của nó là quá trình phospho-hóa (phosphorylation). Phân tử đích - phân tử mà kinase tác động lên - được gọi là substrate'. Còn enzyme đóng vai trò gỡ bỏ gốc phosphate ra khỏi phân tử đích thì được gọi là phosphatase.

Phân loại

Một trong các nhóm kinase lớn nhất là protein kinases, đóng vai trò tác động chỉnh sửa lên chức năng hoạt động của các protein. Chính vì thế chúng được dùng rất nhiều cho các quá trình truyền tín hiệu và điều khiển phức tạp của tế bào. Ở người, các nhà khoa học đã phát hiện ra 518 loại kinases khác nhau. Chính sự đa dạng về chủng loại và chức năng này tạo ra sự tập trung nghiên cứu trong bào chế thuốc.

Nhiều loại kinases tác động lên các substrate là các phân tử nhỏ như lipid, carbohydrate, amino axít, nucleotít...) bằng cách truyền tín hiệu hay kích hoạt chúng cho các phản ứng sinh hóa trong quá trình trao đổi chất.

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:EC 2.7.1 Thể loại:Enzyme