Lâm Thương

Template:Thông tin khu dân cư

Lâm Thương (临沧市) Hán Việt: Lâm Thương thị), là một địa cấp thị thuộc tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Các đơn vị hành chính

Địa cấp thị Lâm Thương quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Các quận nội thành

Một quận sau:

Các huyện

huyện:

Template:Vân Nam

Tham khảo

Thể loại:Thành phố tỉnh Vân Nam Thể loại:Lâm Thương