Lỗi phần mềm

Lỗi phần mềm trong chương trình hoặc hệ thống máy tính làm cho kết quả không chính xác hoặc không mong muốn được gọi là "bug". Quá trình sửa lỗi được gọi là "debug" và thường sử dụng kỹ thuật hoặc công cụ chính thức để xác định lỗi (bug), và kể từ những năm 1950, một số hệ thống máy tính đã được thiết kế để ngăn chặn, phát hiện hoặc tự động sửa lỗi (debug) máy tính khác nhau trong quá trình hoạt động.

Hầu hết những lỗi được phát sinh từ sai sót trong mã nguồn của chương trình hoặc trong các thành phần của hệ điều hành gây ra. Một vài trường hợp có thể do trình biên dịch phát sinh lỗi trong quá trình biên dịch của nó.

Từ nguyên

Thuật ngữ "bug" đã là một phần của thuật ngữ kỹ thuật kể từ những năm 1870 và trước máy tính điện tử và phần mềm máy tính; nó có thể đã được sử dụng ban đầu trong kỹ thuật phần cứng để mô tả sự trục trặc cơ khí.Thuật ngữ "debug" có liên quan cũng xuất hiện trước sự sử dụng của nó trong tính toán: Từ nguyên Từ điển của Từ điển Oxford tiếng Anh của từ chứa một chứng từ năm 1945, trong ngữ cảnh động cơ máy bay.