Lãng mạn

Revision as of 14:16, 16 November 2017 by Yuuki Hoà 416 (talk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Lãng mạn là một thể loại văn học nghệ thuật thường được viết dưới dạng văn xuôi hay thơ, phổ biến trong thời kì Trung Cổ ở châu Âu. Yếu tố "lãng mạn" ngày nay thường thấy trong các dạng tiểu thuyết, truyện cổ tích, truyện tranh hay phim ảnh. Thể loại này nói về tình yêu, có thể ở dạng hài kịch hoặc bi kịch. Template:Tầm nhìn hẹp Đầu tiên, văn học lãng mạn được viết bằng tiếng Pháp cổ, Anh-NormanOccitan, sau đó xuất hiện bằng tiếng Anhtiếng Đức. Từ thế kỷ 13, thể loại này dần được viết thành kịch. Trong tiểu thuyết lãng mạn sau này, đặc biệt bắt nguồn từ Pháp, yếu tố lãng mạn thường nhấn mạnh vào các câu chuyện tình lịch sử. Một thể loại khác song song với lãng mạn là Gothic, trong đó kết hợp cả yếu tố kỳ ảo.

Tham khảo

Template:Rất sơ khai

Thể loại:Thể loại văn học Thể loại:Lý thuyết văn học Thể loại:Tình yêu Thể loại:Triết học tình yêu Thể loại:Lãng mạn