Bộ Tảo bẹ

(Redirected from Laminariales)

Bộ Tảo bẹ
Temporal range: Early Miocene to present
Kelp In Freycinet Tasmania.jpg
Scientific classification
Domain: Eukaryota
(unranked): SAR
Superphylum: Heterokonta
Class: Phaeophyceae
Order: Laminariales
Migula, 1909[1]
Families

Akkesiphycaceae
Alariaceae
Chordaceae
Costariaceae
Laminariaceae
Lessoniaceae
Pseudochordaceae

Tảo bẹtảo biển lớn (tảo) thuộc lớp tảo nâu (Phaeophyceae), tảo bẹ có khoảng 30 chi khác nhau.

Tảo bẹ phát triển trong các rừng tảo bẹ thuộc những khu vực đại dương nước nông, và được cho là đã tồn tại trong thế Trung Tân cách đây khoảng từ 23 đến 5 triệu năm trước. Tảo bẹ cần sống trong môi trường nước giàu chất dinh dưỡng với nhiệt độ 6 - 14 °C (43 - 57 °F). Loài này có tốc độ tăng trưởng nhanh, các chi MacrocystisNereocystis có thể mọc dài thêm nửa mét mỗi ngày cho đến khi đạt đến chiều dài tối đa từ 30 - 80 mét (100 - 260 ft).Template:Nutritional value

Hình ảnh

Tham khảo

Đọc thêm

  • Druehl, L.D. 1988. Cultivated edible kelp. in Algae and Human Affairs. Lembi, C.A. and Waaland, J.R. (Editors) 1988.ISBN 0 521 32115 8.
  • Erlandson, J.M., M.H. Graham, B.J. Bourque, D. Corbett, J.A. Estes, & R.S. Steneck. 2007. The Kelp Highway hypothesis: marine ecology, the coastal migration theory, and the peopling of the Americas. Journal of Island and Coastal Archaeology 2:161-174.

Liên kết ngoài

Media related to Bộ Tảo bẹ at Wikimedia Commons

Template:Wikispecies nội dòng Template:Sơ khai tảo

Thể loại:Rau biển Thể loại:Rong biển