Lao Bảo (thị trấn)

Template:Chú thích trong bài Template:Bài cùng tên

Một đại lộ ở thị trấn Lao Bảo

Lao Bảothị trấn nhỏ thuộc huyện biên giới Hướng Hóa, phía Tây của tỉnh Quảng Trị, cách thành phố Đông Hà theo đường Quốc lộ 9A đi về hướng Nam Lào khoảng hơn 80 km. Thị trấn sát biên giới Việt Nam - Lào gần 2 km. Bên kia biên giới là tỉnh Savannakhet.

Ngày 11 tháng 1 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ban hành quyết định về Quy chế Khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo. Sau đó, ngày 12 tháng 1 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg về Quy chế Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Dân số

Lao Bảo có dân số trên 7.900 người.

Địa hình

Địa hình tự nhiên của Lao Bảo có sông Xê Pôn ngăn cách biên giới giữa hai nước Lào- Việt.

Một vài hình ảnh

Tham khảo

Template:Danh sách xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Trị Template:Sơ khai Hành chính Việt Nam

Liên kết ngoài

Thể loại:Hướng Hóa Thể loại:Thị trấn Việt Nam Thể loại:Xã, phường, thị trấn Quảng Trị