Leoben

Template:Infobox Ort in Österreich

Leoben là một thành phố ở bang Steiermark, Áo, nằm bên sông Mur. Thành phố có dân số hơn 25.000 người, là một trung tâm công nghiệp và có Đại học Leoben chuyên về khai khoáng. Hoà ước Leoben, là một hoà ước sơ bộ cho Hiệp ước Campo Formio, đã được ký tại Leoben năm 1797.

Thành phố kết nghĩa

Người nổi tiếng

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons

Template:Leoben


Template:Steiermark-stub