Loa

Xem nghĩa khác của loa từ bài Loa (định hướng)

Template:Chú thích trong bài Loa là một thiết bị điện, có khả năng biến đổi nguồn năng lượng điện thành âm thanh.

Lịch sử

Alexander Graham Bell là nhà phát minh, nhà khoa học, nhà cải cách người Xcốt len đã được nhận giải thưởng bằng sáng chế cho phát minh ra điện thoại vào năm 1876.

Nhưng Verner Von Siemens, nhà nghiên cứu người Đức là người đầu tiên đã tiến hành thí nghiệm và mô tả hoạt động của một ống dây đồngdòng điện chạy qua trong từ trường của một nam châm vĩnh cửu. Ông đã được cấp bằng sáng chế số No.149.797 tại Mỹ.

Sau gần 3 năm tiếp tục hoàn thiện các ứng dụng, Siemens đăng ký sáng chế độc quyền về chiếc loa đầu tiên trên thế giới có một màng giấy nối với một cuộn dây chuyển động. Chiếc loa đầu tiên của ông đã được cấp bằng sáng chế độc quyền ở Đức năm 1877 và ở Anh năm 1878.

Loa được đưa vào ứng dụng trong ngành công nghiệp hiện đại và hỗ trợ nghe nhìn.

Tham khảo

Template:Sơ khai