Mã nguồn

Template:Chú thích trong bài [[Tập tin:Html-source-code.png|nhỏ|phải|300px|Mã nguồn của một tài liệu XHTMLJavaScript, với cú pháp được tô màu. Công cụ tô màu cú pháp (syntax highlighting) dùng màu sắc để giúp lập trình viên thấy nhiệm vụ của các phần mã nguồn.]]

Mã nguồn (từ tiếng Anh: source code) được hiểu trong tin học là một dãy các câu lệnh được viết bằng một ngôn ngữ lập trình. Mã nguồn thường được lưu trong một hoặc một vài tệp text hoặc có thể được in trong sách. Thuật ngữ này thường được dùng trong ngữ cảnh của một phần mềm máy tính. Mã nguồn của một chương trình máy tính là một tập các tệp có thể chuyển đổi được từ dạng con người có thể đọc sang dạng máy có thể thực hiện. Mã nguồn được dịch sang dạng tệp mã máy tương ứng với một kiến trúc máy tính cụ thể bởi một trình biên dịch, hoặc được thực thi thẳng với sự trợ giúp của một trình thông dịch.

Xem thêm

Tham khảo

  • (VEW04) "Using a Decompiler for Real-World Source Recovery", M. Van Emmerik and T. Waddington, the Working Conference on Reverse Engineering, Delft, Hà Lan, 9–ngày 12 tháng 11 năm 2004. Extended version of the paper.

Liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons

Template:Sơ khai


Thể loại:Cú pháp ngôn ngữ lập trình