Mạnh Hoạch

Template:Thông tin nhân vật Tam Quốc Mạnh Hoạch (孟獲) là một nhà quý tộc, người đứng đầu Nam Man nằm ở Nam Trung, phía nam của Thục Hán, thuộc khu vực ngày nay là Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo Tam quốc diễn nghĩa, Mạnh Hoạch đứng đầu các bộ lạc Nam Man và thường xuyên quấy nhiễu. Gia Cát Lượng đã đích thân dẫn quân đến thu phục Mạnh Hoạch. Theo Tam Quốc Diễn nghĩa thì Gia Cát Lượng đã 7 lần bắt được Mạnh Hoạch và tha với mục đích thu phục nhân tâm các bộ lạc khu vực này. Mạnh Hoạch sau đó thề trung thành với Thục Hán. Theo chính sử[citation needed] thì Mạnh Hoạch không phải là người thuộc các bộ lạc Nam Man mà là người Hán.

Cũng trong tiểu thuyết này, Mạnh Hoạch có vợ là Chúc Dung và có con gái tên là Hoa Man.

Chú thích

Liên kết ngoài

Template:Nhân vật Tam Quốc Template:Sơ khai nhân vật quân sự Trung Quốc

Thể loại:Nhân vật quân sự Tam Quốc Thể loại:Nhân vật chính trị Thục Hán Thể loại:Người Vân Nam Thể loại:Nhân vật Tam quốc diễn nghĩa Thể loại:Nhân vật được tiểu thuyết hóa Thể loại:Tướng lĩnh từ Vân Nam