Mẫu Anh

Bài này nói về đơn vị đo diện tích mẫu của Anh. Xem các nghĩa khác của mẫu tại mẫu.

Một mẫu Anh hay đôi khi gọi tắt là mẫu (một số người gọi là mẫu vuông) là một đơn vị đo diện tích trong hệ đo lường Anhhệ đo lường Mỹ. Nó thường dùng để đo diện tích đất đai tại Anh, Mỹ.

Hệ đo lường Anh

Theo The Units of Measurement Regulations 1995, đơn vị đo này được định nghĩa là 4.046,8564224 = 0.40468564224 hectar

Hệ đo lường Mỹ

Theo NIST Handbook 44, đơn vị này bằng 43.560 foot vuông.

Tuy nhiên có hai định nghĩa của foot.

  • Theo foot quốc tế (0.3048 m), mẫu quốc tế bằng 4.046,8564224 m².
  • Theo foot điều tra (1200/3937 m), mẫu điều tra bằng 4.046,872614 m².

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai

Thể loại:Đơn vị đo diện tích Thể loại:Hệ đo lường Anh Thể loại:Khảo sát Thể loại:Hệ đo lường Mỹ Thể loại:Bất động sản