Mộc Anh

Template:Infobox Person

Mộc Anh (沐英; 1345 - 1392) là một võ tướng, khai quốc công thần nhà Minh. Ông là người Hồi quê ở An Huy. Nhờ công lao chiến đấu và lòng trung thành, Mộc Anh được hoàng đế Hồng Vũ nhận làm con nuôi và cũng là một trong số hiếm hoi đại thần thoát khỏi cuộc thanh trừng của Hồng Vũ. Năm 1381, Mộc Anh tham gia cuộc chinh phạt Vân Nam đánh đuổi tàn quân Nguyên và các lực lượng người Hồi theo nhà Nguyên còn cát cứ ở đây.[1] Sau khi chinh phạt thắng lợi, Mộc Anh được triều đình nhà Minh cho cai trị Vân Nam. Con cháu Mộc Anh cũng được nối nghiệp này. Mộc Thạnh - con trai của Mộc Anh - sau này cũng là người cai trị Vân Nam và từng đem quân tấn công Đại Việt.

Tham khảo

  1. Struve, Lynn A. (translator and editor) (1993), Voices from the Ming-Qing Cataclysm: China in Tigers' Jaws, Yale University Press, pp. 242, 247, ISBN 0-300-07553-7 

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai nhân vật quân sự Trung Quốc

Template:Thời gian sống

Template:Persondata Thể loại:Người An Huy Thể loại:Người Hồi Thể loại:Nhân vật quân sự nhà Minh Thể loại:Người từ Trừ Châu Thể loại:Tướng lĩnh từ An Huy