Mã hoàng hậu (Minh Huệ Đế)

Revision as of 12:07, 25 January 2019 by 113.161.62.215 (talk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Thông tin nhân vật hoàng gia Hiếu Mẫn Nhượng Hoàng hậu (chữ Hán: 孝愍讓皇后, 1378 - 1402), là Hoàng hậu duy nhất của Minh Huệ Đế Chu Doãn Văn.

Tiểu sử

Hiếu Mẫn Nhượng Hoàng hậu có họ (马氏), là con gái của Quang lộc Thiếu khanh Mã Toàn (马全). Năm Hồng Vũ thứ 28 (1395), bà được cưới cho Chu Doãn Văn (朱允炆) tức Minh Huệ Đế, cháu trai của Minh Thái Tổ, bà được phong làm Hoàng thái tôn phi (皇太孙妃).

Năm 1398, Minh Huệ Đế kế vị, bà được sách phong làm Hoàng hậu. Bà hạ sinh cho Minh Huệ Đế hai Hoàng tử là Hòa Giản Thái tử Chu Văn Khuê (朱文奎) và Nhuận Hoài vương Chu Văn Khuyên (朱文圭).

Năm 1402, chú của Minh Huệ Đế là Yên vương Chu Đệ tức Minh Thành Tổ mưu phản cướp ngôi. Minh Huệ Đế không rõ tung tích, có thuyết là ông đã chết trong cung khi hỏa hoạn, có thuyết ông trốn ra được và mai danh ẩn tích. Còn Mã Hoàng hậu nhảy vào lửa tự vẫn.

Năm 1644, Minh An Tông tức vị, truy tôn thụy hiệu cho Mã Hoàng hậu là Hiếu Mẫn Ôn Trinh Triết Duệ Túc Liệt Tương Thiên Bật Thánh Nhượng Hoàng hậu (孝愍溫貞哲睿肅烈襄天弼聖讓皇后).

Hậu duệ

Hiếu Mẫn Nhượng Hoàng hậu hạ sinh cho Minh Huệ Đế hai Hoàng tử:
1. Hoà Giản Thái tử Chu Văn Khuê (朱文奎; 30 tháng 11, 13961402), được cho là bị chết cháy cùng với Minh Huệ Đế và Hiếu Mẫn Nhượng Hoàng hậu.
2. Nhuận Hoài vương Chu Văn Khuyên (朱文圭; 14011457), sống sót trong đám cháy, bị quản thúc tới khi qua đời tại Quản An cung, Phượng Dương.

Tham khảo

  • Minh sử, quyển 113, liệt truyện đệ 1, Minh Huệ Đế Hiếu Mẫn Nhượng Hoàng hậu
Chinese royalty
Preceded by
Hiếu Từ Cao Hoàng hậu
Hoàng hậu Trung Quốc
1399 – 1402
Succeeded by
Nhân Hiếu Văn Hoàng hậu

Template:Hoàng hậu nhà Minh

Thể loại:Hoàng hậu nhà Minh