Macbeth

Template:Tiêu đề nghiêng 250px|nhỏ|Bích chương quảng cáo cho một vở diễn năm 1884 tại Hoa Kỳ. Macbeth, hay Vở bi kịch về Macbeth là vở bi kịch ngắn nhất của William Shakespeare được cho là viết vào khoảng 1603 và 1607. Cốt truyện của vở kịch dựa theo giai thoại về vị vua Macbeth xứ Scotland, Macduff, và Duncan trong cuốn sử biên niên của Holinshed viết năm 1587 về lịch sử Anh Quốc, Scotland và Ireland vốn khá quen thuộc với Shakespeare. Tuy nhiên, câu chuyện kể trong vở kịch lại không có mối liên hệ nào với các sự kiện thực tế trong lịch sử Scotland.

Chuyển thể

Vở opera của Giuseppe Verdi

Tham khảo

Template:Sơ khai văn học

Thể loại:Vở kịch của William Shakespeare Thể loại:Kịch chuyển thể thành phim Thể loại:Bi kịch của Shakespeare Thể loại:Tự sát trong tác phẩm hư cấu