Melanesia

nhỏ|phải|300px|Melanesia trong khung màu hồng Melanesia (tiếng Việt: Mê-la-nê-di) là tiểu vùng của châu Đại Dương từ Tây Thái Bình Dương đến biển Arafura và đông bắc Úc. Danh từ này do Jules Dumont d'Urville đưa ra năm 1832 để chỉ địa khu này cùng chủng tộc trên các hải đảo mang sắc thái khác hẳn các đảo PolynesiaMicronesia. Theo từ nguyên thì Melanesia gốc tiếng Hy Lạp ghép hai từ: "μέλας" nghĩa là "đen" và "νῆσος" nghĩa là "đảo".

Dân cư

Về mặt chủng tộc, Melanesia có hai nhóm chính: người Melanesia (gốc Austronesia) và người Papua. Giống người Melanesia chủ yếu sinh sống ở vùng ven biển cùng các đảo nhỏ trong khi người Papua sinh sống sâu trong nội địa.

Giống người nguyên thủy của vùng Melanesia là tổ tiên của người Papua. Họ di cư đến khu vực này khoảng 35.000 năm trước.

Nhóm người Austronesia đến sau, khoảng 2.000 năm trước Công nguyên. Qua sự giao lưu văn hóa, ngôn ngữ, và di tố (DNA), nhóm người Melanesia hình thành và lan rộng khắp địa bàn này. Template:Thể loại Commons

Tham khảo

Template:Kiểm soát tính nhất quán Template:Khu vực Template:Quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Đại Dương

Thể loại:Các đảo ở châu Đại Dương Thể loại:Vùng Châu Đại Dương Thể loại:Khu vực sinh thái Australasian * Thể loại:Đảo tại Thái Bình Dương Thể loại:Môi trường quần đảo Solomon Thể loại:Môi trường Vanuatu Thể loại:Lịch sử tự nhiên Fiji Thể loại:Lịch sử tự nhiên Nouvelle-Calédonie Thể loại:Lịch sử tự nhiên Tây New Guinea Thể loại:Quần đảo Bismarck Thể loại:Quần đảo Louisiade Thể loại:New Guinea Thể loại:Quần đảo Solomon (quần đảo) Thể loại:Lịch sử tự nhiên Papua New Guinea


Template:Oceania-geo-stub