Mercatino Conca

Revision as of 04:02, 24 December 2016 by Trantrongnhan100YHbot (talk) (Tham khảo: Unicodifying)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Infobox CityIT Mercatino Conca là một đô thị ở tỉnh Pesaro và Urbino trong vùng Marche, nằm cách 90 km về phía tây bắc của Ancona và khoảng 35 km về phía tây của Pesaro. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2004, đô thị này có dân số 1.073 và diện tích là 14,5 km².[1]

nhỏ|phải|260px|Mercatino Conca

Mercatino Conca giáp các đô thị sau: Auditore, Gemmano, Monte Cerignone, Monte Grimano, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto.

Lịch sử biến động dân số

<timeline> Colors=

 id:lightgrey value:gray(0.9)
 id:darkgrey  value:gray(0.8)
 id:sfondo value:rgb(1,1,1)
 id:barra value:rgb(0.6,0.7,0.8)

ImageSize = width:455 height:303 PlotArea = left:50 bottom:50 top:30 right:30 DateFormat = x.y Period = from:0 till:3000 TimeAxis = orientation:vertical AlignBars = justify ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:1000 start:0 ScaleMinor = gridcolor:lightgrey increment:200 start:0 BackgroundColors = canvas:sfondo

BarData=

 bar:1861 text:1861
 bar:1871 text:1871
 bar:1881 text:1881
 bar:1901 text:1901
 bar:1911 text:1911
 bar:1921 text:1921
 bar:1931 text:1931
 bar:1936 text:1936
 bar:1951 text:1951
 bar:1961 text:1961
 bar:1971 text:1971
 bar:1981 text:1981
 bar:1991 text:1991
 bar:2001 text:2001

PlotData=

 color:barra width:20 align:left
 bar:1861 from: 0 till:1092
 bar:1871 from: 0 till:1183
 bar:1881 from: 0 till:1233
 bar:1901 from: 0 till:1445
 bar:1911 from: 0 till:1549
 bar:1921 from: 0 till:1617
 bar:1931 from: 0 till:1832
 bar:1936 from: 0 till:1873
 bar:1951 from: 0 till:1738
 bar:1961 from: 0 till:1342
 bar:1971 from: 0 till:1215
 bar:1981 from: 0 till:1161
 bar:1991 from: 0 till:1069
 bar:2001 from: 0 till:1029

PlotData=

 bar:1861 at:1092 fontsize:XS text: 1092 shift:(-8,5)
 bar:1871 at:1183 fontsize:XS text: 1183 shift:(-8,5)
 bar:1881 at:1233 fontsize:XS text: 1233 shift:(-8,5)
 bar:1901 at:1445 fontsize:XS text: 1445 shift:(-8,5)
 bar:1911 at:1549 fontsize:XS text: 1549 shift:(-8,5)
 bar:1921 at:1617 fontsize:XS text: 1617 shift:(-8,5)
 bar:1931 at:1832 fontsize:XS text: 1832 shift:(-8,5)
 bar:1936 at:1873 fontsize:XS text: 1873 shift:(-8,5)
 bar:1951 at:1738 fontsize:XS text: 1738 shift:(-8,5)
 bar:1961 at:1342 fontsize:XS text: 1342 shift:(-8,5)
 bar:1971 at:1215 fontsize:XS text: 1215 shift:(-8,5)
 bar:1981 at:1161 fontsize:XS text: 1161 shift:(-8,5)
 bar:1991 at:1069 fontsize:XS text: 1069 shift:(-8,5)
 bar:2001 at:1029 fontsize:XS text: 1029 shift:(-8,5)

TextData=

 fontsize:S pos:(20,20)
 text:Data from ISTAT

</timeline>

Tham khảo

  1. Tất cả số liệu thống kê theo Viện thống kê quốc gia Italia ISTAT.

Template:Tỉnh Pesaro và Urbino

Template:Sơ khai Ý

Thể loại:Đô thị tỉnh Pesaro và Urbino