Monte Cerignone

Template:Infobox CityIT Monte Cerignone là một đô thị ở tỉnh Pesaro và Urbino trong vùng Marche, nằm cách 90 km về phía tây bắc của Ancona và khoảng 40 km về phía tây của Pesaro. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2004, đô thị này có dân số 685 và diện tích là 18,1 km².[1]

Monte Cerignone giáp các đô thị sau: Macerata Feltria, Mercatino Conca, Montecopiolo, Monte Grimano, Sassocorvaro, Tavoleto.

Lịch sử biến động dân số

<timeline> Colors=

 id:lightgrey value:gray(0.9)
 id:darkgrey  value:gray(0.8)
 id:sfondo value:rgb(1,1,1)
 id:barra value:rgb(0.6,0.7,0.8)

ImageSize = width:455 height:303 PlotArea = left:50 bottom:50 top:30 right:30 DateFormat = x.y Period = from:0 till:2000 TimeAxis = orientation:vertical AlignBars = justify ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:1000 start:0 ScaleMinor = gridcolor:lightgrey increment:200 start:0 BackgroundColors = canvas:sfondo

BarData=

 bar:1861 text:1861
 bar:1871 text:1871
 bar:1881 text:1881
 bar:1901 text:1901
 bar:1911 text:1911
 bar:1921 text:1921
 bar:1931 text:1931
 bar:1936 text:1936
 bar:1951 text:1951
 bar:1961 text:1961
 bar:1971 text:1971
 bar:1981 text:1981
 bar:1991 text:1991
 bar:2001 text:2001

PlotData=

 color:barra width:20 align:left
 bar:1861 from: 0 till:1128
 bar:1871 from: 0 till:1209
 bar:1881 from: 0 till:1313
 bar:1901 from: 0 till:1493
 bar:1911 from: 0 till:1589
 bar:1921 from: 0 till:1619
 bar:1931 from: 0 till:1522
 bar:1936 from: 0 till:1632
 bar:1951 from: 0 till:1532
 bar:1961 from: 0 till:1017
 bar:1971 from: 0 till:841
 bar:1981 from: 0 till:764
 bar:1991 from: 0 till:685
 bar:2001 from: 0 till:688

PlotData=

 bar:1861 at:1128 fontsize:XS text: 1128 shift:(-8,5)
 bar:1871 at:1209 fontsize:XS text: 1209 shift:(-8,5)
 bar:1881 at:1313 fontsize:XS text: 1313 shift:(-8,5)
 bar:1901 at:1493 fontsize:XS text: 1493 shift:(-8,5)
 bar:1911 at:1589 fontsize:XS text: 1589 shift:(-8,5)
 bar:1921 at:1619 fontsize:XS text: 1619 shift:(-8,5)
 bar:1931 at:1522 fontsize:XS text: 1522 shift:(-8,5)
 bar:1936 at:1632 fontsize:XS text: 1632 shift:(-8,5)
 bar:1951 at:1532 fontsize:XS text: 1532 shift:(-8,5)
 bar:1961 at:1017 fontsize:XS text: 1017 shift:(-8,5)
 bar:1971 at:841 fontsize:XS text: 841 shift:(-8,5)
 bar:1981 at:764 fontsize:XS text: 764 shift:(-8,5)
 bar:1991 at:685 fontsize:XS text: 685 shift:(-8,5)
 bar:2001 at:688 fontsize:XS text: 688 shift:(-8,5)

TextData=

 fontsize:S pos:(20,20)
 text:Data from ISTAT

</timeline>

Tham khảo

  1. Tất cả số liệu thống kê theo Viện thống kê quốc gia Italia ISTAT.

Template:Tỉnh Pesaro và Urbino Template:Sơ khai Ý

Thể loại:Đô thị tỉnh Pesaro và Urbino Thể loại:Lâu đài Ý