Năng lượng

Template:1000 bài cơ bảnnhỏ|Phương trình liên hệ Năng lượng với khối lượng.

Năng lượng theo lý thuyết tương đối của Albert Einstein là một thước đo khác của lượng vật chất được xác định theo công thức liên quan đến khối lượng toàn phần E = mc². Nó là khối lượng nhân với một hằng số có đơn vị là vận tốc bình phương, nên đơn vị đo năng lượng trong hệ đo lường quốc tếkg (m/s)².

Khái niệm

Hiểu theo nghĩa thông thường, năng lượng là khả năng làm thay đổi trạng thái hoặc thực hiện công năng lên một hệ vật chất.

Năng lượng là khái niệm quan trọng trong vật lý, dù không cơ bản như khối lượng. Lịch sử của khái niệm này bắt đầu từ cơ học cổ điển, đến điện từ học, rồi trải qua cuộc cách mạng về việc đồng nhất với khái niệm nhiệt lượng trong nhiệt động lực học và đến giờ là quan niệm hiện đại của thuyết tương đốithuyết lượng tử.

Các tính chất

Bảo toàn năng lượng

Do tổng khối lượng toàn phần của một hệ vật lý kín là bảo toàn (không thay đổi theo thời gian), theo định nghĩa, tổng năng lượng của hệ vật lý kín cũng bảo toàn. Xem thêm bảo toàn khối lượng.

Cách phân loại

Công

Template:Chính

<math>A=\vec{F}\cdot\vec{d}=F d \cos\alpha</math>

<math>A </math> là độ lớn của công (J)

<math>F</math> là độ lớn lực tác dụng lên vật (N)

<chem>d</chem> là độ dời của điểm đặt của lực (m)

<math>\alpha</math> là góc tạo bởi chiều của lực và chiều của độ dời

Động năng

Template:Chính

<math>E_k=\frac{1}{2}mv^2</math>

Thế năng

Template:Chính

Nhiệt năng

Template:Chính

Nội năng

Template:Chính

Xem thêm

Tham khảo

  • Feynman, Richard. Six Easy Pieces: Essentials of Physics Explained by Its Most Brilliant Teacher. Helix Book. (tiếng Anh, xem phần "conservation of energy")
  • Einstein, Albert (1952). Relativity: The Special and the General Theory (Fifteenth Edition). ISBN 0-517-88441-0 (tiếng Anh)

Liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons

Template:Sơ khai cơ bản Template:Công nghệ Template:Vật lý Template:Các thành phần tự nhiên

Thể loại:Nhiệt động lực học Thể loại:Vật lý học Thể loại:Kinh tế năng lượng