Năng lượng hoạt hóa

Template:Chú thích trong bàiTemplate:Wikify Năng lượng hoạt hóa của chất là năng lượng tối thiểu cần cung cấp cho các tiểu phân để chúng trở thành hoạt động (có khả năng phản ứng)

Đối với phản ứng:

     aA + bB --> Sản phẩm 

Năng lượng hoạt hóa E* được tính bằng:

     E* = E*(A) + E*(B) = E(tt) - E(bđ)

Trong đó:

+ E*(A), E*(B):năng lượng hoạt hóa của các chất phản ứng A,B

+ E(bđ),E(tt):năng lượng ban đầu, năng lượng tối thiểu để phản ứng có thể xảy ra.

Năng lượng hoạt hóa càng nhỏ thì càng có nhiều tiểu phân tử hoạt động nên tốc độ phản ứng càng lớn.

Không chỉ vậy, năng lượng hoạt hóa có ảnh hưởng đên tốc độ phản ứng, kích thước, hình dạng, nhất là sự định hướng không gian của các tiểu phân khi va chạm của các tiểu phân hoạt động đóng vai trò quan trọng đối với tốc độ phản ứng.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai