Nước tiểu

nhỏ|phải|170px|Mẫu nước tiểu người Nước tiểu là một chất lỏng thường vô trùng do thận tiết ra và thải ra khỏi cơ thể qua niệu đạo. Quá trình trao đổi chất của các tế bào tạo ra nhiều sản phẩm, một số thì giàu nitơ, cần phải loại bỏ khỏi máu. Những sản phẩm này cuối cùng bị tống ra khỏi cơ thể qua một quá trình gọi là tiểu tiện, đây là cách cơ bản để bài tiết các chất hòa tan trong nước khỏi cơ thể. Các chất hóa học này có thể được nhận dạng và được phân tích bằng cách phân tích nước tiểu. Các điều kiện bệnh nhất định có thể làm cho nước tiểu nhiễm các tác nhân gây bệnh.[1]

Sinh lý học

Template:Chính Hầu hết động vật có hệ bài tiết để thải các chất độc hòa tan ra khỏi cơ thể. Ở con người, các chất thải ở dạng hòa tan chủ yếu được thải ra ngoài qua hệ tiết niệu và ở mức ít hơn xét về urê là qua mồ hôi.[2] Hệ tiết niệu gồm thận, niệu quản, bàng quangniệu đạo. Hệ thống này sinh ra nước tiểu qua quá trình lọc, tái hấp thu, và tiết qua ống. Thận tách các chất thải hòa tan từ dòng máu cũng như lượng nước, đường dư thừa và nhiều hợp chất khác. Do đó nước tiểu chứa nhiều ure và các chất khác, gồm cả các chất độc. Dòng nước tiểu từ thận qua niệu quản, bàng quang, và cuối cùng qua niệu đạo trước khi thải ra khỏi cơ thể.

Tham khảo

  1. Does a reservoir need emptying if someone urinates in it?. BBC Magazine. ngày 22 tháng 6 năm 2011. Truy cập 2011-06-22.
  2. Template:Chú thích sách

Template:Sơ khai

Thể loại:Chất lỏng trong cơ thể Thể loại:Sinh lý học động vật