Nữ hoàng

Template:Ranks of Nobility Nữ hoàng (chữ Hán: 女皇, tiếng Anh: Empress Regnant) là từ dùng để chỉ người phụ nữ làm Hoàng đế, gọi tắt của Nữ hoàng đế (女皇帝). Nữ hoàngnguyên thủ quốc gia tại các đế quốc này, mọi quyết định đều do Nữ hoàng làm chủ. Thấp hơn là Nữ vương, chỉ người phụ nữ làm Quốc vươngnguyên thủ quốc gia của một Vương quốc.

Việc kế vị của Nữ hoàng trước đây rất hạn chế, vì quan niệm chỉ có nam nhân mới được thừa kế ngai vàng . Ở phương Đông, người nữ sẽ kế vị được gọi là Hoàng thái nữ (皇太女), dù trường hợp dùng tới danh từ này rất hạn chế, chỉ xuất hiện trong vài sự kiện lịch sử.

Đế quốc Byzantine

Nga

Tây Ban Nha

Đế quốc Ethiopia

Trung Quốc

Việt Nam

Nhật Bản

Anh

Tham khảo

Template:Sơ khai