Nanômét

Template:Chú thích trong bài Template:Đơn vị chiều dài Một nanômét (viết tắt là nm) là một khoảng cách bằng một phần tỉ mét (10−9 m).

Trong hệ đo lường quốc tế, nanômét là đơn vị đo được suy ra từ đơn vị cơ bản mét theo định nghĩa trên.

Chữ nanô (hoặc trong viết tắt là n) viết liền trước các đơn vị trong hệ đo lường quốc tế để chỉ rằng đơn vị này được chia 1 000 000 000 (1 tỉ) lần. Xem thêm trang Độ lớn trong SI.

Xem thêm

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Đơn vị đo chiều dài

cs:Metr#Nanometr