Neak Pean

220px|phải|nhỏ|The central pond at Neak Pean Neak Pean ("con rắn quấn") tại Angkor, Campuchia là một hòn đảo nhân tạo với một chùa trên một đảo hình tròn ở Preah Khan Baray được xây trong thời kỳ trị vì của vua Jayavarman VII. Nó là "Mebon" của Preah Khan baray (the "Jayatataka" of the inscription)[1].

Từ nguyên

Tên gọi của nó được lấy từ các điêu khắc rắn (Naga) chạy từ nền của cấu trúc đền.

Tham khảo

Template:Sơ khai Template:Các di tích Angkor Template:Thể loại Commons

Thể loại:Di tích Angkor Thể loại:Di tích Angkor ở tỉnh Xiêm Riệp