Open main menu

Là gì Wiki β

Neuilly-sur-Seine

Template:Bảng thông tin thành phố Pháp

Neuilly-sur-Seine là một trong vùng đô thị Paris, thuộc tỉnh Hauts-de-Seine, vùng hành chính Île-de-France của nước Pháp, có dân số là 60.341 người (thời điểm 2008).

Các thành phố kết nghĩa

Tham khảo

Liên kết ngoài