Neutron

Template:Thông tin hạt cơ bản Neutron (tiếng Việt đọc là nơ t-rôn hay nơ t-rông) là một hạt hạ nguyên tử có trong thành phần hạt nhân nguyên tử, trung hòa về điện tích và có khối lượng bằng 1,67492716(13) × 10−27 kg. Neutron và proton được gọi là nucleon.

Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử gồm có các neutron và proton. Số neutron xác định các đồng vị của một nguyên tố. [[Tập tin:Beta Negative Decay.svg|nhỏ|trái|Biểu đồ Feynmann của quá trình phân rã bêta của neutron.]]

Lịch sử nghiên cứu

Tương tác

Các neutron tương tác với nhau qua bốn lực cơ bản: lực điện từ, lực hạt nhân yếu, lực hạt nhân mạnhlực hấp dẫn.

Tương tác mạnh

Tương tác điện từ

Do trung hòa về điện nên neutron không tham gia vào các tương tác điện từ

Tương tác yếu

Tương tác hấp dẫn

Cấu trúc quark

Mỗi neutron gồm hai quark xuống và một quark lên.

Các neutron đóng vai trò quan trọng trong nhiều phản ứng hạt nhân.

Phản neutron

Template:Chính Phản neutron là các phản hạt của neutron. Những hạt này đã được tìm ra bởi Bruce Cork vào năm 1956, một năm sau khi phát hiện ra phản proton. Phản neutron cấu thành bởi các phản quark [1], và có mômen lưỡng cực từ ngược với chính hạt: +1.91 µN cho phản neutron

Xem thêm

Tham khảo

Template:Thể loại Commons

Template:Hạt cơ bản Template:Rất sơ khai

Thể loại:Hạt cơ bản Thể loại:Baryon