New Hampshire

Template:Tóm tắt về tiểu bang Hoa Kỳ

New Hampshire (phát âm là Niu Ham-Sờ, S nặng) là một tiểu bang thuộc vùng New England ở phía đông-bắc của Hoa Kỳ. Tiểu bang này bảy vùng khác nhau: Seacoast, Dartmouth - Lake Sunapee, Lakes Region, Merrimack Valley, Monadnock Region, White Mountains và Great North Woods.

Ðây là nơi sinh của Tổng thống Franklin Pierce (tại Hillsboro).

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Hoa Kỳ Template:New Hampshire Template:Sơ khai Hoa Kỳ

Template:Thời gian tổ chức Template:Các chủ đề Template:Thể loại Commons

Thể loại:Tiểu bang Hoa Kỳ Thể loại:Tiểu bang Đông Duyên hải Hoa Kỳ Thể loại:New England Thể loại:Đông Bắc Hoa Kỳ