Open main menu

Là gì Wiki β

New Jersey

Template:Tóm tắt về tiểu bang Hoa Kỳ

New Jersey (phát âm như là Niu Giơ-gi, phát âm tiếng Anh là /[invalid input: 'En-us-New Jersey.ogg']njˈɜːrzi/) là một trong 4 tiểu bang nhỏ nhất của Hoa Kỳ.

Tiểu bang nằm ven bờ Đại Tây Dương, phía bắc giáp New York, nam giáp Delaware, và phía tây là Pennsylvania.

Ðây là nơi sinh của Tổng thống Grover Cleveland (tại Cadwell).

Nhân khẩu

Số liệu thống kê cho thấy, năm 2005, New Jersey có số dân 8.717.925 người, tăng thêm 32.759 người hay 0,4% so với năm trước và tăng thêm 303.578 người hay 3,6% tính từ năm 2000. Số lượng này bao gồm gia tăng tự nhiên 220.220 người (sinh 604.110 và chết 383.890 người) và gia tăng cơ học là 95.293 người nhập cư.

Thành phần dân cư bao gồm:

66.0% người da trắng (không bao gồm gốc châu Mỹ Latinh) 13.6% người da đen 13.3% người gốc châu Mỹ Latinh 5.7% gốc Á 0.2% thổ dân 2.5% chủng pha trộn

Tham khảo

Liên kết ngoài