Ngày chiến thắng

Template:Chú thích trong bài Ngày Chiến thắng là tên gọi chung của nhiều ngày lễ công cộng khác nhau ở nhiều nước để kỷ niệm chiến thắng trong trận chiến quan trọng hay cuộc chiến tranh trong lịch sử của quốc gia.

Ngày 30 tháng 4 ở Việt Nam

Template:Chính 30 tháng 4 là một ngày lễ thường niên ở Việt Nam để kỉ niệm sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh Việt Nam. Nó còn được gọi là ngày chiến thắng.

Ngày 8 tháng 5 ở một phần châu Âu

Template:Chính 8 tháng 5 là một ngày đánh dấu sự kiện chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc ở châu Âu qua sự kiện Đức quốc xã đầu hàng hoàn toàn phe Đồng Minh. Sự kiện này được kỷ niệm chủ yếu ở Mỹ và các nước đồng minh châu Âu vì Liên Xô có ngày chiến thắng của riêng mình là ngày 9 tháng 5 (cùng là sự kiện này nhưng theo lịch của họ).

Ngày 9 tháng 5 ở Liên Xô

Template:Chính 9 tháng 5 (theo lịch Nga) là ngày đánh dấu sự kiện Liên Xô cùng các nước Đồng Minh chấp nhận sự đầu hàng của Phát xít Đức. Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của Đế chế thứ 3 trước Đồng Minh. Sự kiện này được kỷ niệm chủ yếu ở Liên Xô (nay là Nga) và các nước đồng minh vì Mỹ và các nước đồng minh châu Âu có ngày chiến thắng khác là 8 tháng 5 (theo lịch của họ).

Ngày 18 tháng 5 ở Sri Lanka

Template:Chính Ngày 18 tháng 5 được gọi là ngày chiến thắng ở Sri Lanka vì nó đánh dấu sự đầu hàng của lực lược nổi dậy những con hổ giải phóng Tamil trước chính phủ Sri Lanka

Template:Sơ khai