Ngân hàng Quốc gia Campuchia

Ngân hàng Quốc gia Campuchiangân hàng trung ương của Campuchia. Ngân hàng này đóng tại Phnôm Pênh, Campuchia. Ngân hàng này được thành lập năm 1954 sau khi Campuchia giành được độc lập khỏi Pháp. Ngân hàng Quốc gia Campuchia hiện là ngân hàng phát hành tiền tệ riel Campuchia và quản lý tiền tệ của quốc gia này. Ngân hàng này còn có tên gọi khác là Ngân hàng Đỏ hay Banque Rouge

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai

Thể loại:Ngân hàng trung ương Thể loại:Ngân hàng Campuchia Thể loại:Kinh tế Campuchia Thể loại:Phnôm Pênh