Ngân hàng Trung ương (Trung Hoa Dân Quốc)

thumb|Sửa đổi Ngân hàng Trung ương

Ngân hàng Trung ương Trung Hoa Dân Quốc, tên trước đây là Trung ương Ngân hàng (Template:Zh-tp) là ngân hàng trung ương của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Cần lưu ý không nên nhầm lẫn ngân hàng này với Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) hay Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ngân hàng Trung ương Trung Hoa Dân Quốc thuộc quản lý của Bộ tài chính trực thuộc Viện hành chính (tức Phủ thủ tướng).

Ngân hàng này đã được thành lập dưới thời chính quyền Tôn Dật TiênQuảng Châu năm 1924. Sau khi Quốc Dân Đảng bị thất bại trước phe Cộng sản do Mao Trạch Đông lãnh đạo trong cuộc Nội chiến Trung Quốc và phải rút lui qua đảo Đài Loan, Ngân hàng Trung ương cũng được di chuyển cùng với chính quyền Quốc Dân Đảng đến Đài Loan. Tuy nhiên, cho đến khi Ngân hàng Trung ương Trung Hoa Dân Quốc được tái thành lập năm 1961, Ngân hàng Đài Loan là ngân hàng trung ương de facto. Ngân hàng Đài Loan cũng phát hành Tân Đài tệ cho đến năm 2000, khi Ngân hàng Trung ương Trung Hoa Dân Quốc đảm nhận vai trò này.

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai Đài Loan

Thể loại:Ngân hàng Đài Loan Thể loại:Ngân hàng trung ương Thể loại:Hành chính viện Trung Hoa Dân Quốc