Người Áo

Template:Infobox Ethnic group Template:Văn hóa Áo Người Áo (German: Österreicher) là một dân tộc bao gồm dân số của Cộng hòa Áo và của các quốc gia cũ trong lịch sử Áo, những người cùng chung một nền văn hóa và cội nguồn[1].

Lịch sử

Văn hóa

Nền văn hóa của Áo đã chịu nhiều ảnh hưởng từ các quốc gia lân cận như Đức, Ý, Hungary, Bohemia,...

Âm nhạc

Thủ đô Vienna của Áo từ lâu đã là một trung tâm quan trọng về âm nhạc cách tân. Các nhà soạn nhạc thế kỷ 18 và 19 đã đổ về đây thông qua sự bảo trợ của dòng họ Habsburg và biến Vienna thành kinh đô âm nhạc cổ điển của châu Âu. Wolfgang Amadeus MozartJohann Strauss, Jr. và nhiều soạn giả vĩ đại khác đã từng đặt chân tới thành phố. Trong suốt thời kỳ văn hóa Baroque, các loại hình văn hóa dân gian của người Slavngười Hungary đã để lại ảnh hưởng lên âm nhạc Áo.

Văn học

Vốn là mảnh đất của nghệ thuật, Áo đã sản sinh ra nhiều những nhà văn, nhà thơ và tiểu thuyết gia vĩ đại. Đây là quê hương của những tiểu thuyết gia như Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Thomas Bernhard, Robert Musil, và các nhà thơ Georg Trakl, Franz Werfel, Franz Grillparzer, Rainer Maria Rilke, Adalbert Stifter. Các nhà soạn kịch và tiểu thuyết gia đương thời của Áo có Elfriede JelinekPeter Handke. Các nhà triết học có Ludwig WittgensteinKarl Popper.

Tham khảo

 1. For the distinction of and overlap between the terms "nation", "nationality" and "ethnic group" in Europe see peoples of Europe. Austrians are classified as an "ethnic group" in some English language sources, including the The CIA World Factbook. See also:
  • Franz A. J. Szabo: Austrian Immigration to Canada. Pg. 41 et seq.
  • Alfred Connor Browman: Zones of Strain: A Memoir of the Early Cold War. Pg. 73
  • Ilija Sutalo: Croatians in Austria. Pg. 21
  • Donald G. Daviau, Herbert Arlt: Geschichte der österreichischen Literatur. Pg. 318
  • Deirdre N. McCloskey: The Bourgeois Virtues - ethnics for an age of commerce. Pg. 190
  • Bruce M. Mitchell, Robert E. Salsbury: Multicultural Education - An international guiede to research, policies and programs. p. 19.
  The term "ethnic Austrians" is sometimes used in the context of the population movements after World War II, e.g. in a BBC News article of ngày 11 tháng 2 năm 2000.

Thể loại:Dân tộc Áo Thể loại:Áo Thể loại:Người Áo Thể loại:Người German Thể loại:Các dân tộc Áo

pt:Austríacos