Người Đan Mạch

Template:Infobox Ethnic group Template:Văn hóa Đan Mạch Người Đan Mạch là những người có tổ tiên bản địa ở Đan Mạch đang sinh sống ở Đan Mạch hay ở quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Tính đến thời điểm năm 2011, có 7 triệu người Đan Mạch. Ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Đan Mạch.

Tham khảo

Template:Sơ khai Đan Mạch

Thể loại:Người Đan Mạch Thể loại:Nhóm sắc tộc ở Đan Mạch