Người Angle

(Redirected from Người Angles)
Bán đồ thể hiện bán đảo Angeln (phía đông Flensburg và Schleswig) và bán đảo Schwansen (phía nam Schlei).

Người Angle (tiếng Latinh: Angli) là một dân tộc German, có tên gọi xuất phát từ bán đảo Angeln, một địa điểm nằm ở Schleswig-Holstein, Đức ngày nay. Người Angle là một trong những bộ tộc đã tới định cư tại Đảo Anh trong thời kỳ hậu La Mã và đã thành lập nên một vài vương quốc Anglo-Saxon, "Angle" là nguyên từ của "England", nghĩa là nước Anh.

Tham khảo

Template:Sơ khai

Template:Người German

Thể loại:Người Anglo-Saxon Thể loại:Thời kỳ Di cư Thể loại:Người German cổ đại Thể loại:Lịch sử Northumberland