Người Công giáo

Template:Mergeto Người Công giáo (hay Tín hữu Công giáo) là người tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu, chịu phép rửa theo nghi thức của Giáo hội Công giáo Rôma và là thành viên trong cộng đồng giáo hội. Không ai có quyền khai trừ một người Công giáo ra khỏi tổ chức giáo hội, trừ khi người ấy bị một vạ tuyệt thông. Người Công giáo phải tuân thủ các giáo lý, giáo luật và truyền thống của Giáo hội Công giáo, thể hiện rõ nhất là việc tham dự Thánh lễ Chúa nhật hằng tuần.

Mọi người Công giáo đều có thể gọi mình là Kitô hữu, nhưng không phải Kitô hữu nào cũng là người Công giáo, bởi vì một số tín đồ của một số giáo phái Kitô giáo khác cũng tự coi mình là Kitô hữu như: Tin Lành, Chính Thống giáo, Anh giáo...

Trong lịch sử, nhiều người Công giáo phương Tây đã có những đóng góp to lớn cho nền văn minh nhân loại như: Gregor Mendel, Roger Bacon, Georges Lemaître, Henri Becquerel, Luigi Galvani, Alessandro Volta, André-Marie Ampère, Guglielmo Marconi, Antoine Lavoisier, Vesalius, Augustin Louis Cauchy, J. R. R. Tolkien, William Shakespeare, Michelangelo, Raffaello, Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Leonardo da Vinci...

Tham khảo

Template:Sơ khai Công giáo

Thể loại:Tín hữu Công giáo Rôma