Người Mãn

Template:Infobox Ethnic group Người Mãn hay Người Mãn Châu (tiếng Mãn: ᠮᠠᠨᠵᡠ, Manju; tiếng Mông Cổ: Манж, tiếng Nga: Маньчжуры; tiếng Trung giản thể: 满族; tiếng Trung phồn thể: 滿族; bính âm: Mǎnzú; Mãn tộc) là một dân tộc thuộc nhóm người Tungus có nguồn gốc từ vùng Mãn Châu (nay là đông nam Nga và đông bắc Trung Quốc).

Trong cuộc nổi dậy vào thế kỷ 17, với sự giúp đỡ của những người phản loạn nhà Minh (như tướng Ngô Tam Quế), người Mãn thu phục nhà Minh và lập ra nhà Thanh, triều đại đã biến Trung Quốc thành một thuộc địa và còn thống trị cả Đài Loan, Mông Cổ, Tây TạngTân Cương cho tới cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911, cuộc cách mạng dẫn đến việc thành lập chính phủ Trung Hoa Dân Quốc cũng như tất cả các thuộc địa khác cũng tuyên bố độc lập.

Dân tộc Mãn ngày nay phần lớn đã bị đồng hóa với vài chủng tộc khác (đặc biệt là người Hán). Tiếng Mãn cũng gần như cũng không còn nữa, ngày nay chỉ có những người già sống ở các vùng nông thôn hẻo lánh ở bắc Trung Quốc hoặc những học giả là còn nói được ngôn ngữ này; hiện có khoảng mười nghìn người nói tiếng Tích Bá, một phương ngữ được nói ở vùng Y Lê tại Tân Cương.

Danh sách các huyện tự trị người Mãn

Từng là dân tộc chi phối Trung Quốc vào các thời nhà Kimnhà Thanh, nhưng ngày nay người Mãn chỉ có quyền tự trị danh nghĩa ở một số địa phương cấp huyện của Trung Quốc. Đó là 11 huyện:

 1. Y Thông, Cát Lâm
 2. Bản Khê, Liêu Ninh
 3. Hoàn Nhân, Liêu Ninh
 4. Tụ Nham, Liêu Ninh
 5. Thanh Nguyên, Liêu Ninh
 6. Tân Tân, Liêu Ninh
 7. Khoan Điện, Liêu Ninh
 8. Phong Ninh, Hà Bắc
 9. Khoan Thành, Hà Bắc
 10. Vi Trường, Hà Bắc
 11. Thanh Long, Hà Bắc

Chú thích

Template:CEG Template:Thể loại Commons


Thể loại:Mãn Châu Thể loại:Người Tungus Thể loại:Nhóm sắc tộc được Trung Quốc chính thức công nhận