Người Pháp

Template:Infobox Ethnic group Template:Văn hóa Pháp Người Pháp có thể bao gồm:

Người Pháp (tiếng Pháp: Français) là một dân tộc và nhóm dân tộc đã được xác định với nước Pháp. Kết nối này có thể là về pháp lý, lịch sử, hoặc văn hóa. Xuất thân từ dân tộc của xứ Celt, sau đó trộn với gốc Romance và nguồn gốc Đức, và đã trải qua một tỷ lệ di cư vào đông đảo phía trong từ giữa thế kỷ 19, xã hội Pháp hiện đại có thể được coi là một nơi tụ cư.

Các làn sóng người nhập cư liên tiếp trong các thế kỷ 19 và 20 đã nhanh chóng bị đồng hóa vào nền văn hóa Pháp. Tự xem mình là một dân tộc bao gồm những giá trị phổ quát, Pháp đã luôn luôn coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ đồng hóa mà những người nhập cư cần tuân thủ các giá trị truyền thống của Pháp và chuẩn mực văn hóa. Tuy nhiên, bất chấp sự thành công của quá trình đồng hóa như vậy, Chính phủ Pháp từ bỏ điều này vào giữa những năm 1980 và khuyến khích người nhập cư lưu giữ nền văn hóa và truyền thống nổi bật của họ và đòi hỏi từ họ một hội nhập đơn thuần. Hầu hết mọi người Pháp sử dụng tiếng Pháp là tiếng mẹ đẻ của họ, nhưng các ngôn ngữ nhất định như Norman, Occitan, Corsican, Basque, Flemish Pháp và Breton vẫn được người ta sử dụng trong khu vực nhất định (xem chính sách ngôn ngữ ở Pháp).

Ngoài đại lục Pháp, người Pháp và người gốc Pháp có thể được tìm thấy ở ngoại quốc, trong các tỉnh và vùng lãnh thổ của Pháp ở nước ngoài như West Indies thuộc Pháp (Caribbe Pháp), và ở nước ngoài với các nhóm dân số nói tiếng Pháp nhiều hay ít, như Thụy Sĩ (người Pháp Thụy Sĩ), Hoa Kỳ (người Mỹ gốc Pháp), Canada (người Canada gốc Pháp), Argentina (người Argentina gốc Pháp), Brazil (người Brazil gốc Phap) hoặc Uruguay (người Uruguay gốc Pháp), và một số trong số họ có một bản sắc văn hóa Pháp. Template:Sơ khai nhân vật Pháp

Circle frame.svg

Khu vực có số dân đáng kể

   France (50.0%)
   United States (13.3%)
   Canada (8.3%)
   Argentina (7.1%)
   England (5.7%)
  Template:SUI (1.2%)
  Template:BEL (3.5%)
   Brazil (2.3%)
  Khác (8%)
  Template:CHI (0.7%)

Ghi chú

Liên kết ngoài

Thể loại:Xã hội Pháp Pháp Thể loại:Thông tin nhân khẩu học Pháp Pháp